Veliki za male

Poziv na godišnju skupštinu društva

Objavljeno: 24.11.2014

Poštovani,

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu Društva „Veliki za male sa šećernom bolešću“ koja će se održati 13.12.2014. godine u 9 sati, u Edukacijskom centru KBC Rebro, u dvorani“ Dr. Hugo Botteri“, Kišpatićeva 12, Zagreb

Dnevni red:

1. Uvodna riječ (dr.sc. Miroslav Dumić, prof. emeritus)

2. Izvještaj o aktivnostima i projektima Društva (mr.Ivanka Gregurinčić, socijalni pedagog)

3. Financijski izvještaj Društva za 2014.godinu (mr. Ivanka Gregurinčić,socijalni pedagog)

4. Zavod za endokrinologiju i dijabetes KBC-a postao „Europski referentni centar za liječenje dijabetesa u djece i adolescenata“ (mr.sc.Nataša Rojnić Putarek, spec.pedijatar)
                        
5. Tehnološki napreci u kontroli i liječenju inzulin ovisnog dijabetesa (dr.med.Anita Špehar Uroić, spec.pedijatar)

PAUZA

6. HbA1C-najbolji pokazatelj regulacije šećerne bolesti (Gordana Čolig, prvostupnica sestrinstva)

7. Obiteljski faktori vezani za kontrolu dijabetesa u djece-podjela odgovornosti (Ana Bogdanić, dipl. psiholog)
 
Sastanak Upravnog odbora Društva „Veliki za male sa šećernom bolešću“.

Pozivamo Vas da potvrdite svoj dolazak na tel. 01/23 67 810 ili 01/ 23 88 532.

Predsjednik Društva
dr.sc. Miroslav Dumić, prof. emeritus